Reputatie van uw organisatie scherp in beeld

Hoe vaak staat u stil bij de reputatie van uw organisatie? Als u deze 5 vragen stelt aan uw communicatiemanager, krijgt u meer inzicht in het reputatiemanagement van uw organisatie.

Hoe meten we onze bedrijfsreputatie?

Het is erg belangrijk om regelmatig en systematisch alle aspecten die met de bedrijfsreputatie te maken hebben, zowel intern als extern, te meten. Dan pas weet u echt hoe de stakeholders over uw organisatie denken en wat de risico’s en kansen voor uw reputatie zijn. Het is hét fundament onder uw reputatiestrategie.

Belangrijke aspecten zijn:Reputatie-management-brandsync-roos

  • Leiderschap;
  • Maatschappelijk ondernemen en visie;
  • Ondernemer- en werkgeverschap;
  • Kwaliteit van het product;
  • Dienstverlening;
  • Veiligheid;
  • Financieel resultaat.

Welke risico’s zijn er voor onze reputatie?

Door deze vraag te stellen krijgt u een duidelijker beeld van hoe omvangrijk en ernstig deze risico’s zijn en wat de eventuele schade kan zijn van deze risico’s.

Hoe gaan we deze risico’s tackelen?

Zo weet u of het nodig is om direct actie te ondernemen of dat u een aanpak op de lange termijn moet plannen. Welke strategie en invalshoek zijn het meest passend voor uw organisatie. Gaat u hierbij zelf communiceren of speelt u het juist over de band met uw ambassadeurs onder de externe stakeholders?

Welke kansen zijn er voor onze organisatie?

Door te weten wat de stakeholders de sterke kanten van uw organisatie vinden, kan uw organisatie zich nog beter profileren. Dit kunt u doen door een onderzoek naar uw stakeholders te gaan doen, de uitkomsten geven vaak goed inzicht in waar de kansen liggen. Deze kansen kunt u nu eenmaal vaak niet zelf bedenken, de buitenwereld kijkt anders naar uw bedrijf dan u als leidinggevende.

Hoe gaan we de kansen verzilveren?

Wat wordt de aanpak en hoe gaan de kansen die er zijn, voor uw organisatie verzilverd worden? Hoe gaat u dat communiceren met de buitenwereld en wat wordt kernboodschap?

En.. gaat u aan de slag?

 

Deze vragen zijn opgesteld door Krijn van Rijn van RR.