Overstappen naar werken in de cloud met deze 5 stappen

Hoewel de meeste grotere ondernemingen de voordelen van de cloud inzien, lijken mkb’ers nog een beetje huiverig voor de overstap naar de digitale wolk. En dat terwijl de cloud ook voor hen grote voordelen te bieden heeft op het gebied van wendbaarheid, functionaliteit en productiviteit..

Natuurlijk is het bij cloudadoptie wel belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat en dat de overstap gebeurt op basis van een weloverwogen beslissing. Onderstaande stappen kunnen u daarbij helpen!

1. Visie bepalen

Zoals bij elke grote zakelijke beslissing, is het ook hier belangrijk om te bepalen wat u precies met de cloud wilt gaan doen. Het is dus belangrijk dat u een visie opstelt die antwoord geeft op de vraag waar uw organisatie over een aantal jaar moet staan en hoe de cloud daarin past.

De vraag is daarom dus niet of u uw IT-voorziening in de cloud wilt hebben, maar hoe uw organisatie in kan spelen op verandering met behulp van de cloud.

2. Van visie naar strategie

Het opstellen van een visie is daarin de eerste stap. De volgende stap is deze visie vertalen naar een strategie. Hierbij is het goed dat u zich realiseert dat een migratie naar de cloud zich niet enkel beperkt tot IT-georiënteerde zaken. Ook organisatorische aspecten spelen een rol, omdat er sprake is van een verandering van verantwoordelijkheden. Enerzijds omdat u bepaalde verantwoordelijkheden buiten uw organisatie belegt, anderzijds omdat verantwoordelijkheden verschuiven naar andere delen van de organisatie. De mate waarin verantwoordelijkheden verschuiven, is afhankelijk van het type cloud dat u kiest. Onderdeel van de strategie is dus ook het bepalen hoe u omgaat met verschillende typen cloud.

3. Bepaal uw definitie van de cloud

Er zijn verschillende type cloud, en het is belangrijk om van tevoren te bepalen welke vorm het best bij uw organisatie past. Gaat u bijvoorbeeld voor een private cloud, die volledig is ingericht voor uw organisatie? Of maakt u liever gebruik van de al bestaande mogelijkheden van de public cloud? Of combineer u beide en gaat voor een hybride oplossing?

Redeneer ook hier weer vanuit de zakelijke kant. Welke applicatie wordt voor welke doeleinden binnen uw organisatie gebruikt? De overstap naar de cloud is immers een mooi moment om te bekijken of er andere standaard applicaties beschikbaar zijn die wellicht beter aansluiten bij toekomstige wensen van uw organisatie.

Vooral een applicatie die niet kenmerkend is voor de unieke dienstverlening die uw organisatie levert, is vaak geschikt voor de public cloud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Office365, SuccesFactors en SalesForce.

De mate waarin u zelf de regie wilt blijven voeren over de functionaliteit van de applicatie, bepaalt in grote mate welk cloudtype geschikt is voor uw organisatie.

4. Samenwerken in de cloud

Wanneer u eenmaal een overzicht gemaakt heeft van de gewenste applicaties en bijpassend cloudtype, bent u er nog niet.. De gekozen applicaties moeten natuurlijk wel met elkaar kunnen samenwerken om een volledig bedrijfsproces te kunnen ondersteunen. Vaak biedt de cloudleverancier hiervoor standaard integratiefunctionaliteit. Wanneer u applicaties van meerdere cloudleveranciers moet integreren, is het verstandig om te kiezen voor één standaard integratieplatform waarover u zelf de regie voert.

Om ervoor te zorgen dat de applicaties met elkaar geïntegreerd worden tot een logische keten waarmee uw organisatie haar processen kan uitvoeren, is het verstandig deze verantwoordelijkheid te beleggen op een centraal punt binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld de regie-organisatie (IT-strategie) zijn. De uitvoering van de integratie zelf kan belegd worden bij IT-operations of een partner.

Nadat u de gewenste applicaties en integratie hebt vastgesteld, start u met het maken van een migratieplan. Doel van dit plan is om gefaseerd per proces de bestaande softwareapplicaties te migreren naar de cloud. Afhankelijk van het type cloud kan dit een volledige migratie zijn van de software, data en applicatie of enkel een datamigratie naar standaard beschikbare software in de cloud.

5. Beheer blijft!

Uw applicaties zitten in de cloud en moeten hierna onderhouden worden. Dit is wel anders dan voorheen. Cloudleveranciers vernieuwen hun applicaties regelmatig en afhankelijk van het type cloud moet uw organisatie daarin meegaan, binnen een door de cloudleveranciers opgegeven periode. Zeker wanneer u nog eigen maatwerkapplicaties hebt die integreren met de cloud, is het cruciaal dat u meebeweegt met deze veranderingen. Indien u de integratie tussen deze applicaties goed hebt ingeregeld vanuit een integratieplatform en wanneer u de regie en uitvoering hiervan goed hebt belegd, is het beheer van een integrale cloud uit te voeren. Gelukkig zijn er steeds meer cloudpartners die de taal van uw branche spreken en in staat zijn uw organisatie te helpen bij de uitvoering van het beheer van de cloud.

Waar het op neerkomt..

Cloudadoptie levert uw organisatie zowel zakelijke als technische voordelen op. Kies daarom voor een partner die oog heeft voor zowel de business- als de IT-kant van de organisatie. Want alleen zo bent u in staat om optimaal te profiteren van de wendbaarheid, flexibiliteit en verhoogde productiviteit die de cloud uw organisatie te bieden heeft!

cloud-werken

[Deze blogpost is geschreven door: Marco Kortekaas, Business Strategy Manager bij Ctac.]